COPILUL PROMISIUNII TALE (4)

„Nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc… de Iefta…” (Evrei 11:32)

     Copilul promisiunii tale (pe care tu-l vezi mai degrabă azi ca pe un copil-problemă, poate!) este – de acord – departe de a fi desăvârșit astăzi, iar tranziția sa spre Împărăția lui Dumnezeu poate fi oricum, numai ușoară nu! „Nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de prooroci! Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe…” (Evrei 11.32-34). Când auzi aceste nume și le recitești istoria, îți dai seama că Satan se va lupta și pentru copilul promisiunii tale, din ziua nașterii lui până în ziua morții lui! Dacă nu poate ajunge la el, va încerca să ajungă la copiii lui. Iefta a trebuit să se ridice deasupra stigmatului de a avea o mamă prostituată și un tată care nu dorea să aibă de-a face cu el. Dar a trecut peste toate acestea, a condus Israelul la victorie asupra dușmanului, și a ajuns cunoscut drept „un om viteaz” (Judecători 11:1), fiind enumerat în lista eroilor credinței din Evrei 11, alături de numele mari ale Bibliei, precum Avraam, Moise, Estera, Rut, David… Abandonul, abuzul, dependența, absenteismul, mânia, violența – nimic din toate acestea, absolut nimic nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să câștige și să folosească spre slava Lui copilul promisiunii tale, spre binele acestuia – dacă și tu „stai în mijlocul spărturii”, dacă te rogi pentru el și continui să rostești Cuvântul lui Dumnezeu peste el. „Ce este cu spărtura asta?” poate întrebi tu. Este diferența dintre ceea ce este și ceea ce poate fi; diferența dintre ceea ce este copilul tău în prezent și ceea ce Dumnezeu știe că va deveni în viitor!