CREDINȚA CARE ADUCE ROD

„Cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

     În acest verset sunt trei adevăruri care îți vor face credința mai eficientă – primul: crede că Dumnezeu este! Forța limbajului folosit aici este mult mai mare decât o recunoaștere vagă a existenței lui Dumnezeu. Omenirea își revendică o mulțime de dumnezei, dar Dumnezeul Bibliei nu este unul dintre ei – și nici măcar cel mai bun dintre ei. El este Singurul Dumnezeu Adevărat! Și acest verset ne spune că El este prezent și activ în mod unic, autentic și permanent! Al doilea adevăr: crede că Dumnezeu poate! Când doi orbi s-au apropiat de Isus, cerând vindecare, El i-a întrebat: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. Atunci S-a atins de ochii lor şi le-a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” (Matei 9:28-29). Și ei au putut vedea numaidecât. Domnul Isus știa că-i poate vindeca, dar El a dorit ca ei să fie convinși că El poate. Până nu crezi în puterea lui Dumnezeu de a-ți împlini nevoile, tu nu ai nicio temelie pe care să-ți fundamentezi încrederea și rugăciunile. Al treilea adevăr: crede că Dumnezeu vrea! După ce știi că El poate, trebuie să mai faci un pas al credinței. Un lepros s-a apropiat de Domnul Isus spunând: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureți.” Isus S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” Și îndată el a fost curăţat de lepra lui. (Matei 8:2-3). Este Dumnezeu dornic? Fără urmă de îndoială! Să ne gândim la promisiunea Sa: El – nu noi – este Cel ce „răsplătește pe cei ce-L caută”. Așadar, Dumnezeu poate și în același timp dorește să-ți împlinească nevoia!