CREDINȚA ÎN ÎNVIEREA LUI HRISTOS

„Dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre” (1 Corinteni 15:17).

     În 2013, canalul de televiziune Fox News a relatat despre un exercițiu dintr-un curs universitar care le cerea studenților să scrie numele lui Hristos pe o bucată de hârtie, să pună hârtia pe podea și să calce pe ea. La un curs de la o universitate din Florida, toți studenții au participat – cu excepția unuia! Din dragoste și loialitate față de Hristos, el a refuzat. Dar lucrul acesta ne face să ne punem o întrebare: „De ce ar fi cineva de acord, chiar și un ateu, să facă așa ceva, dacă nu crede în existența lui Hristos?” Răspuns: pentru că uneori ne luptăm cu ceea ce ne produce teamă. Asta se numește „să trăiești în negare.” Gândește-te: ura și resentimentul se sfârșesc în mod normal la mormânt, deoarece persoana a murit și nu mai are nicio putere asupra ta. Și atunci, de ce totuși unii Îl urăsc în continuare pe Hristos? Din teamă! În adâncul inimii lor, există teama că El este viu și că influența Sa în lume este în creștere. Iar Biblia adeverește că influența Sa va continua să crească! „Pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă” (Isaia 11:9). Adevărul istoric despre Învierea lui Hristos este incontestabil pentru orice minte onestă și deschisă. Însă cea mai mare dovadă a Învierii Sale se poate vedea în viețile schimbate ale oamenilor. Apostolul Pavel scrie: „duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi” (Romani 8:10-11). Compozitorul Alfred Ackley a spus-o astfel: „Tu mă întrebi de unde știu că El este viu? Pentru că trăiește în inima mea!”