CREZUL LUI IOV (2)

„Voi vedea totuşi pe Dumnezeu” (Iov 19:26)

     Iov își încheie crezul spunând: „Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu”. Când Hristos va reveni, trupul tău care doarme în mormânt va fi înlocuit cu un trup de slavă ca al lui Hristos. Și atunci promisiunea lui Dumnezeu se va împlini: „Să învie, deci, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână!” (Isaia 26:19). Dintre toate religiile lumii, creștinismul este singura care îți garantează învierea trupului. Și asta deoarece Hristos, Mântuitorul nostru a fost singurul în stare să învieze din morți în trup și să-Și țină această promisiune. Bucură-te, când vei fi așezat în mormânt, nu va fi sfârșitul tău. Pavel scrie: „ Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă” (1 Corinteni 15:51-54). În acea zi, credința va face loc vederii. Când zmeul unui băiețel a zburat atât de sus că nu a mai fost văzut, un om aflat în apropiere l-a întrebat: „De unde știi că mai e acolo sus, fiule?” Ținând mai strâns de sfoară, el a răspuns: „Pentru că simt cum mă trage!” Simți tu ceva care te trage spre cer?