CUGETĂ ȘI APROFUNDEAZĂ! (5)

„Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi veselesc inima…” (Psalmul 19:8)

     În Biblie găsim scris (Psalmul 19:7-8,10-14): „Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii… Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare. Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc! Păzeşte de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!” Această rugăciune ne arată că psalmistul considera meditația o necesitate a vieții sale spirituale. Și dacă lucrul acesta a fost adevărat pentru el în vremurile acelea, cu atât mai vitală este pentru noi astăzi! Noi trebuie să ne scufundăm mintea, zi de zi, în apele Cuvântului lui Dumnezeu pentru ca gândurile și vorbele noastre să Îi fie plăcute Lui. Folosește-ți timpul – începutul zilei, pauza de cafea, masa de prânz, drumul spre casă, ori minutele dinainte de a adormi – ca să cugeți la adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Cele mai mari schimbări din viața ta vor apărea prin procesul meditării la Sfintele Scripturi – când lași Cuvântul lui Dumnezeu să se infiltreze sau să se infuzeze și să-ți învioreze mintea și viața. Dacă-mi permiteți să folosesc termeni din fotografie, citirea de calitate a Bibliei nu înseamnă „instantanee”, ci „expuneri prelungite”. Așadar, cugetă la Scripturi!