CUI ÎI APARȚII?

„Cine sunt eu, ca să mă duc…” (Exodul 3:11)

     Când Dumnezeu i-a zis lui Moise că îl va folosi pentru a scăpa poporul Israel din robie, conversația s-a derulat în felul următor: „Acum, vino, Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.” Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?” Dumnezeu a zis: „Eu voi fi negreșit cu tine” (v. 10-12). Moise și-a rezumat temerile și nesiguranțele sale printr-o singură întrebare: „Cine sunt eu?” Dar e o întrebare greșită. Nu cine ești contează, ci Cui îi aparții! În acea zi, Dumnezeu i-a revelat lui Moise numele Său: „Eu sunt Cel ce sunt.” Numele Său este soluția tuturor problemelor și răspunsul la toate întrebările. Numele Său liniștește orice teamă și câștigă orice luptă. În fața Numelui Său, îngerii se închină și dracii se-nfioară. Prin Numele Său, păcatele noastre sunt răscumpărate și autoritatea noastră este validată. Cine ești este absolut lipsit de relevanță. Dumnezeu nu ne folosește datorită a ceea ce suntem, ci în ciuda a ceea ce suntem. Cerul nu va da faliment dacă noi nu dăm zeciuială… Și dacă îți dai talanții în altă parte, nu înseamnă că Împărăția lui Dumnezeu se năruie. Dar din motive care ne vor fi descoperite numai de partea cealaltă a spațiului și a timpului, Dumnezeu a ales să-Și împlinească planurile prin oameni obișnuiți ca noi. Îți este teamă să pășești prin credință, ca să nu greșești? Nu cumva situația îți pare fără ieșire? Asta nu este din cauza lui Dumnezeu. Astăzi, încrede-te în El, bazează-te pe promisiunea Sa: „Eu voi fi negreșit cu tine”… și mergi mai departe!