CUM NE ISPITEȘTE SATAN?

„…Împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea.” (1 Corinteni 10:13)

     Satan a încercat să-L facă pe Domnul Isus să cedeze la trei ispite diferite, și va încerca același lucru și cu tine: 1) Satisfacție fără Dumnezeu. Știind că lui Isus îi era foame, Satan i-a spus să transforme pietrele în pâine. Dar Isus a spus nu, deoarece știa că planul lui Dumnezeu era să-L hrănească și să-L întărească în mod supranatural; El a refuzat să se mulțumească cu mai puțin – și tu trebuie să faci la fel. 2) Succes fără Dumnezeu. După aceea, Satan L-a dus pe Isus pe acoperișul Templului și I-a spus să sară, spunându-I că Dumnezeu va trimite îngeri să-L protejeze. Dar planul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus presupunea altceva: crucea, învierea, mulțimile care aveau să creadă în El… Satan a încercat să-L convingă pe Isus să se mulțumească cu mai puțin, și el va încerca același lucru și cu tine. Nu înghiți momeala! 3) Semnificație fără Dumnezeu. Satan i-a oferit Domnului Isus împărățiile acestei lumi, cu o condiție: să se plece înaintea lui și să i se închine. Ce ofertă! Semnificație fără Dumnezeu! Dar în realitate, împărățiile acestei lumi nu erau ale lui Satan, ca să le poată oferi! Așa că el L-a mințit pe Isus – și te va minți și pe tine! Calea spre o mulțumire de durată este calea crucii, ceea ce înseamnă jertfă de sine. Domnul Isus l-a mustrat pe Satan printr-un verset din Scriptură, care spune că numai Dumnezeu este demn de slavă. Să înțelegem un lucru: Satan îți va lua toate dorințele legitime pe care le ai și va încerca să te facă să ți le împlinești pe căi nelegitime. Dar îl poți învinge! Cum? Stând aproape de Dumnezeu și trăind după Cuvântul Său, căci El „împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea.”