CUM POȚI FI BIRUITOR ÎN LUPTĂ

„Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat…” (1 Timotei 6:12)

     Astăzi vom vorbi despre șase strategii biblice, pe care le putem folosi pentru a ne învinge dușmanul atunci când se ridică împotriva noastră. 1) Pregătește-te pentru luptă! „Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat”. Planifică și calculează ca un general care se pregătește pentru luptă; studiază cum să-l ataci și cum să-l învingi pe dușmanul tău, diavolul. 2) Roagă-te cu încredere! Biblia ne învață să ne apropiem de tronul lui Dumnezeu „cu deplină încredere” (vezi Evrei 4:16). Iar asta înseamnă să-ți afirmi cu îndrăzneală credința, nu-i așa ? Nu fi timid cu Dumnezeu! El este „Ava”, care înseamnă „Tată”! Tu ești copilul Său răscumpărat, așa că apropie-te cu încredere și cere-I ceea ce ai nevoie. 3) Rostește cu îndrăzneală adevărul Scripturii! Apostolul Petru scria: „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu…” (1 Petru 4:11). Cu alte cuvinte, folosește Cuvântul lui Dumnezeu atunci când te împotrivești forțelor demonice… „Întăriţi-vă în Domnul…” (Efeseni 6:10). 4) Fii generos! Măsura cu care dăruiești este măsura cu care primești. „Unul, care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.” (Proverbele 11:24-25). Nicio dărnicie nu este prea mică, și niciuna nu este prea mare. 5) Slujește cu credincioșie! Biblia învață ca orice faci, să faci cu toată inima (vezi Eclesiastul 9:10). Nu aborda, sarcinile pe care le ai de făcut, în silă, și cu dorința de a scăpa cât mai repede! Lasă înflăcărarea Duhului Sfânt să te călăuzească, și du la bun sfârșit ce ai de făcut (vezi 2 Timotei 1:6). 6) Iubește necondiționat! Ca urmaș al lui Hristos, trebuie să te străduiești să-i iubești pe ceilalți așa cum îi iubește El: în mod necondiționat, și într-un spirit de jertfire!