CUM SĂ-I TII PIEPT LUI SATAN (3)

„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos” (Matei 4:6)

     Biblia spune: „diavolul L-a dus în Sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului, şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris” a zis Iisus: „Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.” (v. 5-7). Nu uita că Satan va cita greșit Scripturile. Așadar, când te lupți într-adevăr cu el, trebuie să fii capabil să spui așa cum a spus Isus: „De asemenea este scris.” Domnul Isus l-a învins pe Satan prin folosirea corectă a Scripturilor – și acesta e un secret pe care Satan speră să nu-l afli niciodată. Așa că înarmează-te cu Cuvântul lui Dumnezeu. Încarcă-ți tolba cu versete și stai cu arcul pregătit. Să observăm unde a avut loc ispitirea: în biserică [templu]! „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos”. Dintre toate locurile posibile, Satan se va folosi și de biserică împângu-te să faci șiretlicuri ca să-i impresionezi pe ceilalți, să atragi atenția asupra faptelor tale bune și să manipulezi calea prin care poți ajunge să ocupi o poziție importantă. Dumnezeu te-a chemat să fii slujitor, nu stea. Să îngenunchezi, nu să te umfli în pene. „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” Smeriţi-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.” (1 Petru 5:5-6). Când Satan i-a zis Domnului Isus să sară de pe streașina Templului, Domnul Isus a refuzat. Nu pentru că Dumnezeu nu l-ar fi prins, ci pentru că nu trebuia să dovedească nimănui nimic, cu atât mai puțin diavolului. Nici tu nu trebuie.