CUM SĂ-I TII PIEPT LUI SATAN (4)

„Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt” (Matei 4:8)

     Biblia spune: „Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano” i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” (v. 8-10). Să reformulăm: Satan i-a zis Domnului Isus: „Dacă-mi slujești mie, te ajut să ajungi în vârf.” Când cea mai mare dorință a ta este să-L slăvești pe Dumnezeu, ești condus de Dumnezeu. Dar când cea mai mare ambiție a ta este să devii faimos, ești condus de Satan. El va apela la mândria ta, căci mândria este chiar în centrul ființei sale. Căderea sa din cer a fost precedată de aceste aspirații semețe: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” (Isaia 14:13-14). Satan vrea să-i ia locul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este Atotputernic. Satan râvnește la tronul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu abdică. Satan vrea să te câștige de partea lui, dar Dumnezeu nu te va lăsa niciodată. În realitate, nu-l poți învinge pe Satan prin propria ta forță, dar nici nu trebuie. Biblia spune: „Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16).