CUM SĂ ÎNȚELEGEM VOIA LUI DUMNEZEU (1)

„…înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:17)

     Când știi că te afli în centrul voii lui Dumnezeu pentru viața ta, ai pace indiferent cât de împotrivitoare ar fi circumstanțele în care te găsești. Ai încredere că poți merge la Dumnezeu oricând, știind că El Se va îngriji de nevoile tale. Poate întrebi: „Cum pot ști dacă sunt în voia lui Dumnezeu?” Cunoscând următoarele două lucruri, care sunt prezentate foarte clar în Biblie: 1) Trebuie să fii creștin. Pavel ne spune: „Toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:14) Numai dacă ești credincios poți avea parte de prezența Duhului în tine. Și trebuie să ai acest ajutor lăuntric, dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu și dacă dorești să te bucuri de binecuvântările pe care acest lucru le aduce. 2) Trebuie să exersezi înțelepciunea. „Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:15-17). Celebrul teolog și predicator Jonathan Edwards a intrat la Universitatea Yale în 1716, la vârsta de treisprezece ani și la șaptesprezece ani a absolvit-o, ca șef de promoție. La douăzeci de ani, s-a hotărât „să nu piardă nicio clipă din timpul său, ci să-l folosească în cel mai profitabil mod cu putință.” La douăzeci și șase de ani, păstorea una dintre cele mai mari biserici congregaționale din Massachusetts, iar când Dumnezeu a hotărât să cerceteze New England prin „Marea trezire”, El a ales să-l folosească pe Jonathan Edwards, întrucât era instruit și pregătit. A face voia lui Dumnezeu necesită sensibilitate față de Duhul Sfânt și trăirea vieții într-o permanentă stare de alertă, veghe… Deci, cum stai, unde te afli în aceste domenii?