CUM SĂ ÎNȚELEGEM VOIA LUI DUMNEZEU (3)

„Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.” (Faptele Apostolilor 20:23)

     Aproximativ 75 la sută dintre credincioși trăiesc în prezent în țări dezvoltate, deseori în medii ostile creștinismului. Xu Yonghai este unul dintre ei. El s-a implicat în demersul privind legalizarea bisericilor de casă, în China. Guvernul i-a răspuns închizându-l timp de doi ani într-o celulă de 2,5/2,5 metri, dintr-o închisoare din Beijing. Nu exista toaletă, ci numai o țeavă, într-un colț, din care curgea apă pe podeaua de beton. „Celula mea era ultima oprire pentru deținuții condamnați la moarte,” a spus el. „Uneori mai erau alți trei deținuți în mica încăpere umedă, așteptându-și ziua execuției.” Yonghai a supraviețuit prin rugăciune, meditație și scris. Folosind o bucată de săpun pentru a scrie pe pereții celulei, el a schițat ideile principale ale unei cărți despre Dumnezeu. Când a terminat, el și-a memorat gândurile, iar când a fost eliberat, și-a transformat notițele din închisoare într-o carte de cincizeci de mii de cuvinte, intitulată „Dumnezeu Creatorul”! De cele mai multe ori, necazurile și încercările tale confirmă faptul că ești în voia lui Dumnezeu, și nu în afara ei! Pavel spunea presbiterilor bisericii din Efes (Fapte 20:23-24): „Numai, Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri. Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evaghelia harului lui Dumnezeu.”  Să nu trecem ușor peste cuvântul „har”! Indiferent cât de grea ar părea voia lui Dumnezeu, o poți împlini atunci când apelezi la harul nemăsurat al lui Dumnezeu!