CUM SĂ ÎNVINGI TEAMA DE SINGURĂTATE (1)

„Domnul … nu te va părăsi și nu te va lăsa” (Deuteronom 31:6)

     Pentru a învinge teama de singurătate tu trebuie: 1) Să înțelegi cine ești. Lasă-i pe oamenii de știință să-și bată capul dacă a fost sau nu un „big bang”. Dacă a fost, noi nu am fost rezultatul lui! Și nici nu suntem rezultatul evoluției. Tu ești „o făptură așa de minunată” (Psalmul 139:14). Făcut după „chipul și asemănarea Lui” (Geneza 1:27). Dumnezeu nu a atribuit crearea ta celor mai puternici îngeri ai Săi. Tu ești creația unică a mâinilor Lui, făcută să stăpânească. În calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, tu ești „lucrarea Lui … zidit în Hristos Isus pentru faptele bune” (Efeseni 2:10). Crede și bazează-te pe lucrul acesta – indiferent de sentimentele și de statutul tău social. 2) Să înțelegi cine este Dumnezeu. El se numește „Tatăl ceresc”, nu doar Creatorul și Făcătorul tău. Creatorul și Făcătorul tău se referă la ceea ce face El; Tatăl tău se referă la cine este El. „Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). Acestea nu sunt rolurile Lui, ci numele Lui proprii. Ele sunt scrise în Scriptură cu majusculă pentru că ele reprezintă modul în care trebuie să I te adresezi! Când Domnul Isus ne-a învățat să ne rugăm, El nu a început cu „O, Dumnezeule omnipotent, omniprezent și omniscient”. Da, El este toate acestea, dar când vine vorba despre noi, El dorește să fie recunoscut ca „Tată” și numit astfel (Matei 6:9). Asta crede El despre noi și dorește ca noi să ne gândim la El și să avem sentimente față de El. „Tatăl” are menirea de a transmite căldură, siguranță, acceptare, grijă, compasiune, protecție, asigurare, purtare de grijă, etc. El este Tatăl tău – când înțelegi lucrul acesta vei începe să învingi teama de singurătate.