CUM SĂ ÎNVINGI TEAMA DE SINGURĂTATE (2)

„Nimic nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu” (Romani 8:39)

     Pentru a învinge teama de singurătate trebuie să înțelegi credincioșia lui Dumnezeu față de tine. Faptul că El este Tatăl tău nu se bazează pe starea de spirit, pe sentimente sau pe emoții; ci se bazează pe caracterul și reputația Lui neschimbătoare. Tot ce este El și ce pretinde El că este stă în picioare sau se destramă în funcție de credincioșia Lui față de tine. „Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, căci Domnul a Hotărât… să facă din voi poporul Lui” (1 Samuel 12:22). Să remarcăm următoarele lucruri în acest verset: preocuparea pentru Numele Lui cel mare și plăcerea pe care o are să fie Tatăl tău sunt motivele pentru care El nu-ți va întoarce niciodată spatele. Problemele tale nu înseamnă că Dumnezeu te judecă sau te dezmoștenește. Lui Satana  i-ar plăcea să te convingă de lucrul acesta. El îți va spune că L-ai dezamăgit pe Dumnezeu sau că El te-a dezamăgit ca să te facă să te simți nedemn, lipsit de speranță, dezmoștenit de Dumnezeu și abandonat. Nu, generații de credincioși au cântat în noaptea întunecată a sufletului lor: „O, Doamne, Tatăl meu, mare este credincioșia ta”. În împrejurarea prin care treci și în suferința ta, „bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este atât de mare!” (Plângerile lui Ieremia 3:22-23). Suferința și împotrivirile nu-I anulează credincișia, El „este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8). Dragostea Lui pentru tine este constantă. „După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți” (1 Petru 5:10). Astăzi declară: „Nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu”.