CUM SĂ SPORESTI EFICIENTA PASTORULUI TĂU (5)

„El a dat pe unii… în vederea lucrării de slujire…” (Efeseni 4:11-12)

     Astăzi vom vorbi despre alte două modalități prin care poți susține și îmbunătăți eficiența pastorului tău: 1) Nu-i trasa limitări prin ceea ce s-a întâmplat în trecut. Umbra trecutului unui pastor poate bloca planul lui Dumnezeu pentru biserică. Nu spune: „Pe vremuri, când era pastorul X, nu făceam așa.” Asta oprește creșterea bisericii și obstrucționează eficiența pastorului. Dumnezeu e mereu în mișcare și ne cere să ținem pasul cu El. Nu aștepta ca pastorul să facă lucrurile exact ca predecesorii săi. Apreciază ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, dar înțelege că binecuvântările Sale – asemenea milei Sale – „se înnoiesc în fiecare dimineață”! Mana culeasă ieri nu mai este bună astăzi; Dumnezeu îi va dărui pastorului tău mană proaspătă și viziune proaspătă pentru a duce biserica înainte, pe alte culmi spirituale. Datoria pastorului este să îndrume – a ta este să urmezi. 2) Pastorul tău nu poate face totul singur. Dumnezeu are în vedere și pe alții din biserică pentru lucrarea de slujire. Pavel scrie: „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui”… (Romani 12:4-6) Cine este responsabil pentru creșterea bisericii? Tu! Dacă nu știi locul care ți se potrivește, întreabă-l pe Dumnezeu și pe pastorul tău, și vei primi călăuzire. Până nu-ți cunoști locul, ești un mădular nefolositor al bisericii. Așa că, pune-ți darurile în negoț, contribuie la viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o pastorului tău și Dumnezeu va fi onorat, iar tu vei fi binecuvântat.