CUM SĂ TE ROGI PENTRU COPIII TĂI

„Voi turna … binecuvântarea mea peste odraslele tale” (Isaia 44:3)

     Trebuie să te rogi invocând promisiunile lui Dumnezeu peste copiii tăi. Sunt aceste rugăciuni eficiente? Da. Dumnezeu spune: „Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să‑l împlinesc” (Ieremia 1:12). Noi slujim unui Dumnezeu care face promisiuni și care le ține! „Tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele” (Isaia 55:11). Așadar, roagă‑te pentru copiii tăi în fiecare zi și bazează‑te pe aceste promisiuni: „voi turna Duhul Meu peste sămânța ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale” (Isaia 44:3). „Iată legământul Meu, cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihnește peste tine, și cuvintele Mele pe care le‑am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor tăi, de acum și până‑n veac, zice Domnul” (Isaia 59:21). „Așa vorbește Domnul: „Oprește‑ți plânsul, oprește‑ți lacrămile din ochi; căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor!” (Ieremia 31:16‑17). „Sămânța celor neprihăniți va fi scăpată” (Proverbe 11:21). „Ferice de omul care se teme de Domnul, și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! Sămânța lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat!” (Psalmul 112:1‑2). „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta” (Faptele Apostolilor 16:31).