CUM SĂ-TI REVII DUPĂ DIVORT (3)

„Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi…” (Romani 4:18)

     Să analizăm ultimele trei etape implicate în procesul de refacere după divorț. (Începusem data trecută o scurtă trecere în revistă – primele patru au fost: negarea; mânia; negocierea; depresia) Etapa 5) acceptarea. Da, acceptarea poate veni și va veni în cele din urmă! În acel moment, uneori vei avea sentimentul vinovăției pentru că nu te mai simți deprimat și supărat. Ce se întâmplă? Ai încetat să te mai lupți. Lupta lăuntrică s-a sfârșit și ai început să experimentezi pacea. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere (vezi Filipeni 4:7). Etapa șase este speranța. „Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el (Avraam) a crezut… întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.” (Romani 4:18, 20) Ceva din tine revine la viață și spune: „Voi trăi din nou și voi iubi din nou… viața mea nu s-a terminat!” În acea clipă redescoperi un nou scop, dezvolți noi relații și începi să te întărești. Din punct de vedere emoțional, îmbătrânești repede – și lucrul acesta devine un avantaj. Etapa șapte este împlinirea. Spui la fel ca David: „Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului” (Psalmul 118:17). Fie că este vorba despre o nouă direcție, despre o altă carieră sau de o anumită realizare, Dumnezeu va avea grijă să găsești din nou împlinirea. Lângă Dumnezeu este locul în care nu vei găsi deznădejde, și nu mai trebuie să rememorezi vechi amintiri ale eșecului sau ale trădării. Dumnezeu care a zis : „Iată, Eu fac toate lucrurile noi” (Apocalipsa 21:5) îți dă un nou viitor, iar tu vei refuza să trăiești cu suferința din trecutul tău!