CUNOASTE-TI DUSMANUL (2)

„Văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea” (Romani 7:23)

     Astăzi vom vorbi despre dușmanul din interior. Firea veche este ca un inamic care caută mereu mijloace de a te sabota. Este ușa prin care intră Satana. Tu ai două naturi, una veche și una nouă. Ele sunt opuse și sunt mereu în conflict. O bună ilustrație a acestui lucru se găsește în nașterea lui Iacov și a lui Esau. „Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei; și ea a zis: „Dacă-i așa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe pe Domnul. și Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. și cel mai mare va sluji celui mai mic” (Geneza 25:21-23). Pavel vorbește și el despre acest lucru. „După omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele” (Romani 7:22-23). Care este răspunsul? Înfometează vechea fire și hrănește firea cea nouă! Pavel scrie din nou: „Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste” (2 Timotei 2:4). Asta înseamnă că trebuie: 1) Să comunici în mod regulat cu ‘’Comandantul’’ prin rugăciune. 2) Să citești Cuvântul lui Dumnezeu pentru a te asigura că asculți de Comandantul șef. 3) Să-ți păstrezi moralul spiritual la înălțime. 4) Să nu te amesteci cu oameni sau lucruri nepotrivite.