CUVÂNTUL DE SUS (3)

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” (Exod 20:12)

     În cea de-a cincea poruncă, Dumnezeu spune: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău”. Asta înseamnă că pruncii trebuie să-și respecte părinții și părinții trebuie să se dovedească demni de a fi respectați. Avraam și Lot proveneau din aceeași familie, dar era o mare diferență în felul lor de a fi părinți. Și lucrul acesta s-a dovedit în mod dramatic la distrugerea Sodomei. În ceea ce-l privește pe Avraam, Dumnezeu i-a spus: „Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit” (Geneza 18:19). Înainte ca Dumnezeu să distrugă Sodoma, citim: „Bărbaţii aceia i-au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? …tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta. Căci vom nimici locul acesta …  Lot a ieşit şi a vorbit cu ginerii săi … „Sculaţi-vă” a zis el „ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii lui credeau că glumeşte” (Geneza 19:12-14). Ai credibilitate în fața copiilor tăi? Te iau ei în serios? Iată două citate din istorie la care orice părinte trebuie să se gândească îndelung și foarte serios. Primul este din evanghelistul Billy Sunday: „Tragedia vieții mele constă în faptul că am condus mii de oameni la Isus Hristos iar proprii mei copii nu sunt mântuiți”. Cel de-al doilea este din Lord Houghton: „Familia creștină este atelierul Maestrului, în care se desfășoară procesele de modelare a caracterului în tăcere, în dragoste, cu credincioșie și cu succes”.