CUVÂNTUL DE SUS (6)

„Să nu furi” (Exod 20:15)

     Cea de-a opta poruncă spune: „Să nu furi!” Gândește-te cât de ciudat a sunat această poruncă pentru evrei. Ca societate nomadă, furtișagul și jefuirea au fost întotdeauna acceptate în cultura lor – erau chiar previzibile. Dar Dumnezeu a spus: „Acele zile au luat sfârșit. Furtul vă distorsionează prioritățile. Face ca lucrurile să fie mai importante decât oamenii. Violează dreptul altora! Așa că de acum încolo doresc să fiți deosebit de cinstiți în toate faptele voastre”. Dar mai există un fel de furt, furtul despre care unii creștini nu cred că este greșit. Biblia spune: „Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!  Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. … şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre … „Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută” (Maleahi 3:8-12). Când Îl înșeli pe Dumnezeu, ajungi să te înșeli pe tine însuți. „Ce să fur de la mine însumi?” întrebi tu. 1) Binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta. 2) Protecția Lui când vin vremuri grele. 3) Privilegiul de a împărți bunătățile Lui cu alți oameni din jurul tău. Merită oare? Gândește-te la asta!