CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE RĂSPUNSUL

„Moartea este în oală!” (2 Împărați 4:40)

     Biblia spune: „Elisei s-a întors la Ghilgal, și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii proorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său: „Pune oala cea mare, și fierbe o ciorbă …”.  Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri; a găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice, până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce. Dar, cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: „Omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală!” ªi n-au putut să mănânce. Elisei a zis: „Luați făină.” A aruncat făină în oală și a zis: „Dă oamenilor acestora să mănânce.” ªi nu mai era nimic vătămător în oală” (v. 38-41). Să observăm ce au aruncat în oală ca să contracareze efectul otrăvii: „făină”, care reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, „pâinea vieții”. În loc să lași ca dezamăgirile tale să te facă acru, ia Scripturile. În loc să lași ca resentimentele să-ți infecteze atitudinea și să-ți otrăvească viața, întoarce-te la Scripturi și lasă-L pe Dumnezeu să-ți arate cum să le rezolvi. Nu lăsa experiențele proaste să-ți lase un gust amar în gură. Cine a fost amenințat în acea zi? „Fiii proorocilor”, cei cu un mare potențial, cei pe care Dumnezeu plănuia să-i folosească. Cum poți avea o inimă curată și un viitor sigur? Domnul Isus a răspuns: „Acum voi sunteți curați, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3).