CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU NU SE SCHIMBĂ

„Temelia Cuvântului Tău este adevărul, și toate legile Tale cele drepte sunt veșnice” (Psalmul 119:160)

     O editură a făcut următorul anunț: „Zece cărți pe care trebuie să le citești înainte să mori”. Iar Biblia nu apărea pe listă! Uimitor; dacă există vreo carte pe care trebuie s-o citești, aceasta este Biblia! Când o bine cunoscută autoare creștină și-a înlocuit cartea de bucate cu o versiune „nouă și actualizată”, ea a spus: „Nu era la fel. A fost actualizată cu un anumit interes. Și oamenii încearcă să facă la fel cu Cuvântul lui Dumnezeu; să-l adapteze ca să-l facă mai convenabil, să ia mai puțin timp și să fie mai ușor de citit. Adevărul e că Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Consecințele păcatului sunt aceleași: „plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos” (Romani 6:23). Planul lui Dumnezeu pentru mântuire nu s-a schimbat: „prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9). Metoda Lui de  călăuzire se află în același loc: „Legea Domnului este desăvârșită, și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană, și veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii” (Psalmul 19:7-8). Soluția Lui pentru mânie este încă la fel: „Taci înaintea Domnului … Lasă mânia, părăsește iuțimea; … căci supărarea duce numai la rău” (Psalmul 37:7-8). Metoda Lui de a găsi pacea nu s-a schimbat: „ Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri …  Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile” (Filipeni 4:6-7). Psalmistul a spus: „Temelia Cuvântului Tău este adevărul, și toate legile Tale cele drepte sunt veșnice”. Concluzie: „nou și actualizat” nu se găsește în Cuvântul Lui.