CUVÂNTUL SI DUHUL

„Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2:16)

     Când mintea nu îți este deschisă către Duhul Sfânt, nu poți înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dacă ai impresia că a citi Biblia nu-ți aduce mari foloase, încearcă următoarele: înainte de a o deschide, deschide-ți inima și roagă-te! Spune: „Duhule Sfânt, arată-mi ceea ce eu nu văd, și învață-mă ceea ce nu știu!” Pavel scrie: „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, în afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2.10-16). Biblia nu seamănă cu nicio altă carte. Cuvintele ei sunt insuflate de Dumnezeu; de aceea, când te apropii de Biblie, trebuie să-L rogi pe Duhul Sfânt să-ți deschidă ochii și să-ți dea pricepere. Și El te va asculta!