DĂ ZECIUIALĂ LUI DUMNEZEU (1)

„Orice zeciuială… este a Domnului.” (Levitic 27:30)

     În loc să spui: „Îmi dau lui Dumnezeu zeciuiala mea”, ar trebui să spui: „Îi dau lui Dumnezeu zeciuiala Lui”! De asemenea, poate că zici: „Eu am câștigat banii, sunt ai mei!” Vrei să știi ce spune Biblia? „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc” (Psalmul 24:1)… iar Noul Testament adaugă (1 Corinteni 4:7): ”Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit?” Dumnezeu este Stăpânul fiecărui metru pătrat de teren de pe pământ, și al tuturor persoanelor care umblă pe el – inclusiv al tău. El este proprietarul oricărei resurse, tu nu ești decât administrator! Iar dacă un bun administrator merită, dacă și-a făcut bine treaba, să fie răsplătit pe măsură de către stăpânul său, prioritatea lui este să-i facă pe plac și să-i îndeplinească voia. Așa că dacă Biblia spune: „Orice zeciuială… este a Domnului”, încearcă să ai o gândire corectă cu privire la acest subiect! În planul lui Dumnezeu, 10% din venitul tău reprezintă „fonduri dedicate” care trebuie folosite numai pentru acest scop – planurile Sale pe pământ. Zeciuiala nu este calea prin care biserica își mărește bugetul, ci modul în care Dumnezeu își instruiește copiii. Noi denaturăm Cuvântul lui Dumnezeu dacă dăm învățătura că zeciuiala este un mijloc de a achita datoriile bisericii, o metodă de a strânge fonduri sau un leac pentru neajunsurile financiare ale bisericii. Biblia spune: „Fiule, dă-mi inima ta” (Proverbe 23:26). Când Dumnezeu se bucură de cele mai profunde sentimente ale inimii tale, vei dărui bucuros, nu bombănind. Primul om din Scriptură care a dat zeciuială a fost Avraam. De ce a făcut-o? În semn de recunoștință pentru că Dumnezeu l-a scăpat din mâna dușmanului care dorea să-l nimicească. Pe tine, te-a scăpat Dumnezeu din ceva? Te-a binecuvântat vreodată? Atunci, arată recunoștință oferindu-I ceea ce-I aparține!