DACĂ ESTI SOT

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele…” (Efeseni 5:25)

     „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea”. Mulți bărbați se luptă cu teama de intimitate. Emoțiile masculine au devenit versiunea secolului douăzeci și unu a cutiei Pandorei. Nu știm tot ce se află în ea, dar avem senzația că mai bine ar fi să n-o deschidem. Dar dacă ne ascundem de soțiile noastre adevăratul nostru sine, ele vor iubi numai ceea ce facem – nu ceea ce suntem! Ca soț, nu trebuie să fii “de nota 10”! Trebuie doar să fii un om al lui Dumnezeu. El dorește bărbați puternici care să conducă, și nu bărbați slabi care să fie conduși! Nicio femeie nu-și dorește să fie supusă unui bărbat care nu este supus lui Dumnezeu și care nu este călăuzit de Duhul Lui: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândețea, înfrânarea poftelor.” (Galateni 5:22-23) Femeia se simte în siguranță alături de un bărbat care are aceste calități, și îi va spune bucuroasă: „Arată-mi calea!” Bărbații sunt maeștri ai dărniciei. Dar marea lor problemă apare când li se cere să se dăruiască pe ei înșiși! Isus Hristos, persoana cu cea mai mare dragoste pe care a cunoscut-o lumea vreodată, Se dăruiește pe Sine în întregime și fără să Se rușineze. Dragostea Lui este exemplificată în venirea Sa, dar se consumă în moartea Sa! Adevărul este că soția ta nu are nevoie de mai multe lucruri – ea are nevoie de dragostea ta pe care să i-o dăruiești în întregime. Domnul Isus este descris în cartea Apocalipsa ca Leu și Miel (Apocalipsa 5:5-6). Aceasta este o imagine a puterii și a blândeții, și de aceste lucruri are nevoie soția ta de la tine. Poate spui: „Cât îmi va lua ca să realizez toate acestea?” O viață întreagă! Așa că – înainte cu Domnul!