DE CE PĂRĂSESC OAMENII BISERICA? (2)

„Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, … „(1 Petru 4:15) 

     Deoarece regulile din casa Tatălui sunt prea stricte. Mulți oameni își doresc dragostea lui Hristos, dar nu și domnia Lui, își doresc binecuvântările Lui, dar nu și poruncile Lui. Nu că El le oferă prea puțin, dar costul slujirii Lui pare prea mare. Poate crezi că dacă ai fi trăit în vremea Domnului Isus, dacă ai fi umblat și ai fi vorbit cu El și dacă L-ai fi auzit predicând, ai fi fost un  creștin mai bun. Mai gândește-te o dată! „Ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot… Din clipa aceea, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi, și nu mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreți să vă duceți?” „Doamne” I-a răspuns Simon Petru „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. și noi am crezut, și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul…” (Ioan 6:60, 66-69). Adevărata ucenicie nu este rezultatul participării la un serviciu special la biserică. Nu, e ceva progresiv. Este rezultatul „credinței și al cunoștinței” Domnului pe măsură ce umbli cu El pe vârf de munte și în vale, în vremuri de restriște ca și în vremuri bune. De aceea Petru a scris: „Cinstea aceasta este, deci, pentru voi care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși … a ajuns … o piatră de poticnire”          (1 Petru 2:7-8). Pavel scrie astfel: „nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt” (1 Corinteni 12:3). Scopul Duhului Sfânt care lucrează în viața ta este să te aducă la supunere față de voia lui Dumnezeu. și asta implică o relație – cu reguli!