DE CE PĂRĂSESC OAMENII BISERICA? (3)

„Să nu ne mai judecăm … unii pe alții” (Romani 14:13)

     Iată un alt motiv pentru care oamenii părăsesc biserica: din cauza atitudinii unor alți membri ai bisericii. Fiul cel mare din pilda lui Hristos știa cum să se poarte ca fiu, dar nu a știut să fie frate. Dacă gelozia și spiritul de judecată pe care le-a arătat față de fratele său au fost comportamente obișnuite, nu e de mirare că fratele lui a plecat de acasă. Pavel scrie: „Să nu ne mai judecăm, deci, unii pe alții. Ci mai bine judecați să nu faceți nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire”. Biblia spune: „Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină, și în el nu este nici un prilej de poticnire” (1 Ioan 2:10). Atitudinile și faptele tale îi întăresc pe ceilalți sau îi fac să se poticnească? Ai citit despre Diotref? Ioan a vorbit despre el: „Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțămește cu atât; dar nici el nu primește pe frați, și împiedecă și pe cei ce voiesc să-i primească, și-i dă afară din Biserică” (3 Ioan 9-10). Diotref era un  împotrivitor și dorea un singur lucru – controlul! Iar Ioan l-a denunțat ca fiind „rău”, spunând: „cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu” (v. 11). Numai în veșnicie vor fi descoperiți mulți dintre cei care au fost forțați să plece din biserică din cauza unor creștini critici, duri și cu o atitudine dominatoare. Asigură-te că nu te numeri printre ei!