DECLARĂ CĂ-I APARTII LUI ISUS

„Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El…” (Romani 6:4)

     Când un cuplu se căsătorește, cei doi își pun verighete pe deget. Ar fi posibil să se căsătorească fără ele? Firește, însă verighetele îi evidențiază ca aparținând unul altuia. Ni s-ar părea ciudat ca un soț să nu dorească niciodată să apară în public cu soția sa. El ar putea spune: „Voi lua cina cu tine câtă vreme suntem acasă”. Lucrul acesta ar fi o insultă! Tot astfel, așa cum inelul face public faptul că ai făcut un legământ de căsătorie cu soțul sau soția ta, prin botez declari că tu crezi în moartea, îngroparea și învierea Domnului Isus și că ți-ai pus încrederea în El ca Mântuitor al tău. „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El.” (v. 4-8) Botezul nu numai că le transmite celorlalți, în mod public, că-i aparții lui Hristos, ci este și o aducere aminte continuă pentru tine. Când ești tentat să te întorci la vechile tale căi, botezul îți spune: „Tu nu mai ești acea persoană, ești o făptură nouă în Hristos și ai un nou set de valori, de atitudini, de fapte… și un nou destin!”