DESPRE  NECHIBZUINTĂ (1)

„La miezul nopţii, s-a auzit o strigare” (Matei 25:6)

     Cu siguranță ai auzit pilda celor cinci fecioare înțelepte și a celor cinci nechibzuite. Domnul Isus a spus-o. Un lucru obligatoriu pentru a participa la o nuntă în acele vremuri era ca lumânarea ta să fie aprinsă. Dar când mirele era pe drum, cinci dintre aceste fecioare au rămas fără untdelemn. Așa că le-au spus celorlalte cinci: „Daţi-ne din untdelemnul vostru” (Matei 25:8). Dar ele au spus: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă” (Matei 25:9). Așa că în timp ce s-au dus în oraș să cumpere untdelemn, nunta a început și ele au rămas afară. Pilda lui Hristos ne învață patru lecții importante: 1) Nechibzuința dependenței de altcineva. Poate părinții tăi au fost creștini, dar faptul acesta nu te va duce în cer. Tu trebuie să-L primești pe Hristos ca Mântuitorul tău personal. 2) Nechibzuința amânării pregătirilor „Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele” (Matei 25:10). Nu uita, Domnul Isus dă învățătură despre acei oameni care vor trăi când El va reveni. Așadar iată întrebarea: Laşi tu mântuirea pentru clipa bătrâneții? Dacă nu trăiești atât de mult? 3) Finalul judecății. „S-a încuiat uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!” (Matei 25:10-12). 4) Greșeala moralității. Ele erau „fecioare” și totuși au rămas afară. Caracterul și faptele tale bune nu te vor duce în cer. „Prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă”    (Efeseni 2:8). Ești gata să-L întâlnești pe Domnul? Dacă nu, pune-ți credința în El astăzi și pregătește-te!