DESPRE CĂLĂUZIRE (10)

„Eu sunt Domnul, care te vindecă” (Exod 15:26)

     Atestat în caz de boală. Mulți oameni au fost secerați în floarea vârstei de cancer, atac de cod, infarct sau alte boli istovitoare. Dar există o cale mai bună pentru a te pregătit pentru această furtună, o cale care nu e pavată cu frică, o cale prin care te poți pregăti atât de bine, încât poți asculta diagnosticul doctorului și totuși, să simți pacea lui Dumnezeu în inima ta. Știi ceea ce panoul tău de comandă, Biblia, spune despre asta. Știi ce să faci, cum să faci și ce să spui. Ai fost pregătit pentru acest moment. Acum, dacă un pilot nu și-a întreținut aparatul de zbor cu credincioșie, se va prăbuși în furtună indiferent ce îi spune panoul de comandă. Deci dacă ai avut mare grijă de trupul tău, care e templul Duhului Sfânt, atunci poți merge la Dumnezeu cu încredere, bazându-te pe Cuvântul Lui și rugându-L să te vindece. La urma urmelor, cu toții murim de ceva, dar nu trebuie să mori înainte să-ți vină vremea. Dumnezeu ne-a promis „viață lungă” (Psalmul 91:16). Biblia spune: „a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat boalele noastre” (Matei 8:16-17). Poate spui: „Cunosc câțiva buni creștini care s-au rugat pentru vindecare și nu au primit-o”. E adevărat. Nici chiar cei mai maturi spiritual decât noi nu pot explica de ce. Dumnezeu stabilește un etalon: „Voi explica mai târziu!” Dar câtă vreme trăiești, trebuie să te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu, care spune: „Eu sunt Domnul, care te vindecă”.