DESPRE DESPĂGUBIRE

„Îi dau înapoi înpătrit.” (Luca 19:8)

     Zacheu avea o reputație urâtă; ca vameș, el se îmbogățise înșelându-i pe alții. Faptul că Domnul Isus a „intrat să găzduiască” în casa lui a șocat comunitatea religioasă. Este o taină pentru noi ce i-a spus Domnul Isus lui Zacheu, în acea noapte, de l-a făcut să răspundă: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi înpătrit.” Domnul Isus i-a răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta…” (Luca 19:9). Putem învăța ceva foarte important despre conduita copiilor lui Dumnezeu. Temelia vindecării noastre emoționale constă în disponibilitatea de-a oferi și de-a primi iertarea și de a despăgubi persoanele pe care le-am înșelat. Dacă ești dator cuiva, trebuie să încerci să-i dai înapoi datoria. Dacă ai rănit pe cineva, trebuie să-ți ceri iertare și să refaci relația. Domnul Isus a spus: „Dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum…” (Matei 5:23-25). Așadar, ai o problemă cu cineva? Roagă-te pentru har – apoi du-te și rezolvă problema. Atunci, Dumnezeu te va binecuvânta și tu vei avea o părere mai bună despre tine însuți! Iar dacă nu ai o asemenea problemă, mulțumește-i lui Dumnezeu!