DESPRE GÂNDIRE (1)

„Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.” (Romani 8:5)

     Pentru a deveni ceea ce dorește Dumnezeu să fii, tu trebuie să-ți setezi mintea ca să umble după lucrurile corecte. Uneori poate că spui sau gândești: „Ce bine ar fi dacă situația mea ar fi altfel!” Împrejurările în care te găsești nu determină calitatea vieții pe care o ai; însă felul în care te raportezi la ele este ceea ce contează. Poetul Frederick Langbridge a scris: „Doi oameni priveau printre zăbrele/ unul văzu noroi, celălalt – stele.” Ambii se găseau în aceeași situație, dar perspectivele lor erau total diferite. Unul căuta frumusețea și a văzut-o; celălalt era atent la urâțenie și a găsit-o. Lucrurile se petrec în felul următor: împrejurările vieții produc anumite emoții. Și atunci, cum poți să-ți schimbi reacția emoțională când te simți neputincios față de oameni și situații? Schimbând modul în care gândești despre acestea! Adevărata schimbare începe întotdeauna în mintea ta. Scriptura spune: „el este ca unul care își face socotelile în suflet!” (Proverbele 23:7). Felul în care gândești reflectă în mod inevitabil felul în care trăiești. Așadar, pentru a ajunge să fii cea mai bună versiune a ta, ceea ce dorește Dumnezeu să fii – trebuie să ai o gândire frumoasă! Cei ce au niște vieți extraordinare sunt oameni care au obiceiul de a gândi frumos. Tu spui: „Dar nu mă pot abține să nu gândesc așa cum gândesc!” Atunci „transformați-vă prin înnoirea minții voastre” (Romani 12:2). Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să gândești cu credință și nu cu teamă, cu încredere și nu cu neliniște, cu bucurie și nu cu negativism. Odată ce „umbli după lucrurile Duhului”, viața ta se va schimba în bine. Amin?