DEZVOLTĂ-TI RĂBDAREA

„Necazul aduce răbdare” (Romani 5:3)

     Cum îți poți dezvolta răbdarea? Prin necazuri! Când sinceritatea ta pare să treacă neobservată, când strădania ta pare să rămână nerăsplătită, când bunătatea ta este primită fără mulțumiri, când oferi o mână de ajutor care e ignorată, când până și dragostea este refuzată ‑ atunci strălucește răbdarea în toată frumusețea ei. Pavel scrie: „necazul aduce răbdare”. Ai văzut acest principiu funcționând în dezvoltarea copiilor. Un copil, ocrotit și protejat în exces, poate crește și poate ajunge un molâu lipsit de ambiție și de curaj, sortit eșecului. Un altul, lăsat să‑și ducă singur luptele, să se zbată, să învețe din încercări și greșeli, va crește și va ajunge la o maturitate aproape perfectă. Același principiu se aplică vieții creștine când îți dai seama că fiecare furtună aduce binecuvântările ei și fiecare încercare este urmată de răsplătirile ei. Să ne uităm la trei beneficii practice ale răbdării: Primul, răbdarea aduce nădejde. „Tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentruca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15:4). Al doilea, răbdarea produce roadă spirituală. „Sămânța, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, îl țin într‑o inimă bună și curată, și fac roadă în răbdare” (Luca 8:15). Al treilea, prin răbdare primești ce ți‑a promis Dumnezeu. „Să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele” (Evrei 6:12).