DOMNUL ÎNȚELEGE (2)

„…În toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi…” (Evrei 4:15).

     Ești dezamăgit de oameni? Domnul Isus înțelege, pentru că la analiza finală, cei pe care El i-a iubit și pe care a contat – L-au dezamăgit! Iuda, vistiernicul, L-a vândut și apoi a pecetluit afacerea cu un sărut. Chiar și în cel mai întunecat ceas în Ghetsimani, cei mai apropiați ucenici ai Săi, Petru, Iacov și Ioan nu au putut sta treji ca să se roage cu El timp de o oră (vezi Matei 26:40). Te-ai săturat de atâtea cerințe? Domnul Isus înțelege. „Atunci au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui şi El i-a tămăduit” (Matei 15:30). Tu spui: „Dar dacă Isus era Dumnezeu, cum a putut să obosească?” Pentru că El era și Dumnezeu și om. El a trebuit să fie Dumnezeu pentru a ne mântui, și om pentru a putea muri pentru noi. „Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea.” (Ioan 4:6). Ai fost cumva acuzat pe nedrept? Domnul Isus înțelege. Lumea L-a acuzat că este „băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor” (Matei 11:19). Până în momentul morții, ei tot „căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî.” (Matei 26:59). Și Domnul Isus a spus: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” (Ioan 15:20). Când te-ai hotărât să-L urmezi pe Isus, te înrolezi la o viață de progres… și de împotrivire! De ce a trecut Isus prin aceste lucruri? „Prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:18). El a umblat pe calea pe care mergi tu astăzi, ca tu să poți apela la El știind că El înțelege și că poate să te ajute!