DRAGOSTEA LUI HRISTOS PENTRU TINE

„Vei pricepe după aceea” (Ioan 13:7)

     Lucrul uimitor referitor la dragostea lui Hristos nu este că îți cunoaște și îți iartă toate păcatele din trecut, ci că El le cunoaște și pe cele viitoare și s‑a hotărât să ți le ierte. În ajunul răstignirii Sale, Domnul Isus a spălat picioarele ucenicilor, spunând: „vei pricepe după aceea”. El știa că erau pe cale să săvârșească cea mai murdară faptă din viețile lor, părăsindu‑L. Până dimineață, ei își vor pleca capetele de rușine și vor privi în jos cu dezgust. Iar când au făcut lucrul acesta, El a dorit ca ei să‑și amintească faptul că El le‑a spălat picioarele. Remarcabil.      El le‑a arătat milă înainte ca ei să aibă nevoie și le‑a iertat păcatele înainte ca măcar să le săvârșească. Profund mișcați și constrânși de dragostea Lui, toți în afară de unul s‑au dus și au predicat Evanghelia și și‑au dat viața pentru El. Pavel scrie: „Căci dragostea lui Hristos ne strânge” (2 Corinteni 5:14). Dragostea lui Hristos pentru tine este: a) Singura constantă care nu se schimbă niciodată într‑o lume într‑o continuă schimbare; b) Ceea ce te va atrage din nou la El de fiecare dată când vei cădea; c) Forța ce te pune în mișcare și care te face să dorești să‑I dai totul. „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7). Adevărul e că suntem în continuu spălați de sângele Domnului Isus. Spălarea nu este o promisiune pentru viitor, ci o realitate din prezent. Dacă un fir de murdărie întinează sufletul unui sfânt, el este de îndată spălat. Domnul Isus încă mai spală picioarele ucenicilor Săi. El încă  spală păcate. Cunoașterea acestui fapt te va motiva să trăiești pentru El așa cum nici un alt lucrul nu te poate motiva.