DUHUL CRITIC SI RĂZBUNĂTOR (6)

„Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!” (Luca 9:55)

     Într-o zi, Domnul Isus s-a dus într-un sat din Samaria și nu a fost bine primit. Așa că ucenicii au spus: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!  Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască” (v. 54-56). Ce duh lucrează în această povestire? Duhul critic şi răzbunător. Un sondaj de opinie efectuat de Barna Research Group arată că astăzi majoritatea necredincioșilor îi consideră pe creștini prea critici. Așadar, se poate să fii sincer, dar prea rigid. Când te însoțești și interacționezi numai cu cei ce-ți împărtășesc părerile și valorile, este posibil să comunici cu ceilalți în moduri care atacă și nu atrag. Să înțelegem un lucru; nimic nu este de-o mai mare importanță decât cunoașterea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu și susținerea lui. Dar dacă ai doctrina potrivită și duhul greșit, mai mult vei îndepărta oamenii de Dumnezeu decât îi vei atrage la El. Iar planul Satanei este să-ţi îndepărteze sfințenia din inimă și să ţi-o pună în pumni. Imaginează-ți – ucenicii lui Hristos să dorească să-i incinereze pe cei ce nu sunt de acord cu ei! Ei nu au fost conștienți de duhul care lucra în propriile lor inimi. Domnul Isus a spus: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 19:19). Asta îl include și pe aproapele tău necreștin. Nu trebuie să-L aperi pe Isus sau să-L vinzi. Tot ce trebuie să faci este să-L prezinți. Psalmistul spune: „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!” (Psalmul 34:8).