DUHUL LIPSEI DE DISCERNĂMÂNT (4)

„Și mai întrebi: „Cine s-a atins de Mine?” (Luca 8:45)

     Într-o zi, o femeie ce suferea de o boală cronică, de doisprezece ani, având o hemoragie și-a făcut loc prin mulțime și s-a atins de poala hainei Domnului Isus. Și s-a vindecat numaidecât. Domnul Isus a spus: „Cine s-a atins de Mine?” Când nimeni nu a recunoscut acest fapt, Petru și cei ce erau cu el au spus: „Învăţătorule, noroadele Te împresoară şi Te îmbulzesc, şi mai întrebi: „Cine s-a atins de Mine?” Dar Isus a răspuns: „S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere.” Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea Lui, şi a spus în faţa întregului norod din ce pricină se atinsese de El, şi cum fusese vindecată numaidecât. Isus i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-te în pace” (v. 45-48). Ce duh lucrează în această povestire? Duhul lipsei de discernământ. Să observăm cuvintele lui Petru: „Învățătorule, noroadele Te împresoară și Te îmbulzesc și mai întrebi: „Cine s-a atins de Mine?” Să înțelegem un lucru: Domnul Isus poate face deosebirea între o atingere întâmplătoare a mulțimii și o atingere prin credință. Credința ia din puterea Lui și se văd rezultate! Să remarcăm că această femeie s-a atins de „poala” hainei lui Isus. Ultimul lucru pe care îl face croitorul când coase o haină este tivul. Așa că tivul reprezintă „terminarea lucrului”. Același spate care a purtat crucea salvării noastre din păcat a suportat și loviturile care ne scapă de boală. „Prin rănile Lui suntem tămăduiţi” (Isaia 53:5). Care este lucrul de care ai nevoie astăzi? De iertarea păcatelor? De vindecare? Mergi prin credință și atinge-te de Domnul Isus și vei fi la rândul tău tămăduit.