DUHUL SFÂNT (3)

„Duhul Sfânt … vă va învăța toate lucrurile” (Ioan 14:26)

     După cum un profesor îl prezintă elevilor săi pe cel care vine să-i ia locul, tot așa Domnul Isus ne prezintă pe noi Duhului Sfânt. Și ce garanție răsunătoare Îi oferă El! Pe Duhul Sfânt Îl numește „reprezentantul” Său. Duhul Sfânt care locuiește în tine vine în Numele lui Hristos, având autoritate egală și putere identică alor Domnului. Ce alinare să știi asta atunci când intri într-o nouă etapă a vieții, în care atât de multe lucruri vor fi diferite! Acest verset este tradus în diverse feluri. În Biblia New King James, El este numit „Ajutorul”. În Biblia Amplificată, se face referire la El ca la un „Mediator, Susținător, Întăritor”. În limba greacă din versiunea originală, Duhul Sfânt este numit „parakletos”, care se compune din două cuvinte: „para”, care înseamnă „alături de” și „kletos”, care semnifică „cel care îți este desemnat”. Duhul Sfânt a fost numit să îți stea alături. El este prezența lui Isus cu tine și în tine. Înțelegi oare cât de mult au avut nevoie ucenicii de această încurajare? E joi seara înainte de răstignire… Până la răsărit, toți Îl vor părăsi. În douăzeci și patru de ore El va fi țintuit pe cruce, iar universul lor va părea că s-a întors cu susu-n jos. Însă Domnul Isus dorește ca ucenicii Lui să știe că: „Nu se vor confrunta niciodată singuri cu viitorul”. Și nici tu! Oriunde vei merge, El va fi alături de tine. Autorul unei cântări scria: „El cu tine merge și-ți vorbește, căci de-acum tu ești al Lui . Așa bucuria-ți crește, n-o ține doar pentru tine, du-te și-o împărtășește!”