DUMNEZEU ESTE PE TRON (1)

„Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri…” (Psalmul 11:4)

     David ridică această întrebare, în Psalmul 11 versetul 3: „Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?” Și tot el continuă, răspunzând la propria sa întrebare: „Domnul Își are scaunul de domnie în ceruri.” Când vine boala, când căsnicia eșuează, când copiii tăi suferă, când moartea lovește, ce trebuie să faci? Să-ți aduci aminte că Dumnezeu este pe tron și că El veghează asupra ta! Niciun amănunt nu-i scapă din vedere sau din grijă. El lucrează după un plan, și de obicei nu este un plan pe care noi îl putem înțelege, când trecem prin vremuri grele. Numai când privim în urmă, înțelegem că bunătatea și îndurarea Sa ne-au însoțit în toate zilele vieții noastre (vezi Psalmul 23:5-6). Iosif a ajuns în închisoare. Moise a petrecut patruzeci de ani în pustie. Daniel a ajuns în groapa cu lei. Acelea chiar au fost clipe grele. Cine-ar fi putut vedea ceva bun în ele? Cine-ar fi putut crede că Iosif întemnițatul, avea să fie promovat prim-ministru? Cine s-ar fi gândit că Dumnezeu îi oferea lui Moise o pregătire de patruzeci de ani în pustie, în aceeași pustie prin care avea să conducă poporul? Cine și-ar fi imaginat că Daniel cel aflat în robie avea să ajungă sfetnicul de încredere al regelui? Dumnezeu așa Își împlinește planurile. A făcut-o pentru Iosif, pentru Moise, pentru Daniel… și poate să facă același lucru și pentru tine! Așa că încrede-te în El! El îți va da harul de care ai nevoie ca să scapi din orice situație. Când întrebi: „Doamne, unde ești?” El răspunde: „Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge… căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” (Geneza 28:15). Așadar, să nu uiți că, în ciuda circumstanțelor, Dumnezeu este în control!