DUMNEZEU ÎTI POATE TRANSFORMA ESECUL ÎN SUCCES

„La cuvântul Tău, voi arunca mrejile” (Luca 5:5)

     „(Isus) i-a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc, și aruncați-vă mrejile pentru pescuire.” Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit, și n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejile”. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile” (v. 4-6). Să remarcăm două principii în această relatare: 1) Dumnezeu se va folosi de eșec pentru a-ți atrage atenția. Petru era obosit, cu mâna goală și dezamăgit, când Domnul Isus i-a vorbit. Și El îți va vorbi și ție printr-o căsnicie șubredă, printr-un copil la care ești pe cale să renunți sau printr-un loc de muncă ce pare prea greu. El nu dorește să fugi de probleme, El dorește să înveți din ele; să descoperi schimbarea pe care o poate aduce în situația ta când Îl inviți să ia parte. 2) Dumnezeu te poate readuce la locul eșecului făcându-ţi parte de izbândă. Noi presupunem că din cauză că nu am reușit într-un lucru, lucrul acela nu a fost voia lui Dumnezeu. Dar deseori adevărul este că am eșuat deoarece ne-am bazat pe propria noastră putere și  nu pe a Lui. Când Domnul Isus a vorbit, peștii au răspuns. Biblia spune: „au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile” (v. 6-7). Dumnezeu nu este limitat de circumstanțele tale, El este limitat numai de necredința ta. Când Îl asculți, vei descoperi că nivelul de belșug la care se gândește El e așa de mare că depășește toate așteptările tale.