DUMNEZEU LUCREAZĂ ÎN TINE (1)

„Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi” (Filipeni 1:6)

     Când le-a scris credincioșilor din Filipi, Pavel le-a spus că Dumnezeu lucrează în fiecare dintre ei. Ce adevăr extraordinar! El a spus: „mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu” (v. 9-11). Poate spui: „e o poruncă greu de îndeplinit!” Da, însă nu o vei îndeplini niciodată prin puterea voinței, prin intenții bune sau prin efort propriu. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu pentru a primi călăuzire, să asculți de El în toate privințele și să îți iei puterea de la El. Încercarea de a face tu însuți ceea ce numai Dumnezeu poate face e ca și cum ai încerca să te îmbunătățești tu însuți. Dar acest lucru nu funcționează. Trebuie să-i încredințezi lui Dumnezeu sarcina de a te echipa pentru lucrarea la care te-a chemat. Da, și tu trebuie să-ți faci partea, dar nu încerca să faci partea lui Dumnezeu! „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Care este lucrul care ne schimbă? „Duhul Domnului”. El ia presiunea și ne eliberează de stresul și de neliniștea pe care o simțim atât de des când încercăm să ne „schimbăm” singuri.