DUMNEZEU LUCREAZĂ ÎN TINE (2)

„Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13)

     Biblia spune: „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”. Noi avem tendința de a lăsa o mie și unu de lucruri să-l scoată pe Dumnezeu din viețile noastre, așa că, El a pus în inimile noastre, dorința de a căuta voia Lui. Când dorești să citești Biblia, Dumnezeu e Cel ce te îndeamnă s-o faci. Când dorești să te rogi, Dumnezeu e Cel ce te împinge s-o faci. Când dorești să dăruiești, Dumnezeu e Cel ce te motivează s-o faci. Domnul Isus a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard. Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (Ioan 15:5-7). Să remarcăm cuvântul „a rămâne”; el semnifică a trăi și a-și avea domiciliul. Așadar, când trăiești în relație strânsă cu Hristos, dorințele care se nasc în tine sunt dorințe pe care El le poate împlini. Când simți că Dumnezeu a pus în inima ta anumite dorințe, e important să te rogi și să ceri acele lucruri. Atunci când nu ești sigur dacă ele vin sau nu de la Dumnezeu, roagă-te: „Doamne, cred că Tu ai pus în inima mea această dorință, așa că Te rog ca tu s-o împlinești. Aș putea, însă, să fiu fericit și fără ea, fiindcă sunt fericit cu Tine. Tu ești cel ce hotărăște”. Ai ajuns la un astfel de punct în relația ta cu Dumnezeu?