DUMNEZEU LUPTĂ ALĂTURI DE TINE

„Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce” (Luca 19:13)

     Domnul Isus a spus: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis: „Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce” (v. 12-13). Expresia „a pune în negoț” este redată în engleză prin cuvântul „occupy”, termen militar care înseamnă „a lua în posesie”. Noi nu am fost chemați să „ne ocupăm de ziduri”, ci să „plecăm și să luăm în stăpânire țara”. Hristos nu se întoarce pentru o biserică dispărută, ci pentru o biserică victorioasă. Poate spui: „Dar prognoza pentru viitorul meu nu arată prea bine”. Atunci trebuie să te uiți la prognoza lui Dumnezeu. Conform matematicii Lui, un om poate învinge o mie de dușmani, dar doi pot învinge zece mii (Deuteronom 32:30). Lui Dumnezeu Îi place să ia ceva ce pare mic și neînsemnat, să-L înmulțească cu El Însuși și să aducă victoria. Când Dumnezeu i-a spus lui Ghedeon că îl poate folosi pe el împreună cu trei sute de soldați pentru a distruge o armată de sute de mii, Ghedeon i-a adus aminte lui Dumnezeu că el se trage din cea mai mică seminție și din cea mai mică familie. Dar Dumnezeu a spus: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om” (Judecători 6:16). O singură certitudine din partea lui Dumnezeu poate desființa toate gândurile noastre de „poate” sau „dar dacă?” Ghedeon le-a spus celor trei sute de oameni: „când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberii, şi să ziceţi: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!” (Judecători 7:18). Când mânuiești sabia într-o parte, uită-te peste umăr și vei vedea că Domnul mânuiește sabia Lui în cealaltă parte. Nu ești singur. Dumnezeu luptă alături de tine, așa că vei câștiga.