DUMNEZEU SE VA ÎNGRIJI DE TINE!

„Domnul … a dat odihnă poporului Său” (1 Împărați 8:56)

     Trăiește din plin ziua de astăzi și pune ziua de mâine în mâinile lui Dumnezeu. Începe să elimini cuvintele „dar dacă” din vocabularul tău. Dumnezeu va fi întotdeauna cu un pas înaintea ta. „Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme, şi nu te înspăimânta” (Deuteronom 31:8). Motivul pentru care Dumnezeu este numit „Alfa și Omega” în Scriptură este pentru că El nu numai că inițiază începutul călătoriei noastre spirituale, dar a aranjat fiecare pas în conformitate cu voia Lui. El îți spune: „Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde … Mă veţi ruga, şi vă voi asculta … voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; … şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie” (Ieremia 29:11-14). Dacă te temi de viitor, verifică trecutul. „Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, nici unul n-a rămas neîmplinit” (1 Împărați 8:56). Nu-ți vei învinge niciodată îngrijorările în întregime, căci îngrijorările, la fel ca slăbiciunile și defectele tale de caracter, te apropie mai mult de Dumnezeu și te fac dependent de El. Timp de patruzeci de ani în pustiu, evreilor nu le-a lipsit nici o masă. Dumnezeu le-a asigurat-o în fiecare zi la ușa fiecărui cort. Și El se va îngriji și de tine. „Nu fi atât de grabnică, inima mea! Ai credință în Dumnezeu și așteaptă; deși El zăbovește încă, niciodată nu ajunge prea târziu”.