DUMNEZEU ȘI BANII (4)

„Argintul le dă pe toate.” (Eclesiastul 10:19)

     Știți că Biblia ne învață că Dumnezeu dorește să avem bani suficienți? 1) Pentru a împlini nevoile familiei și a-i ajuta să izbutească în viață. „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios” (1 Timotei 5:8). 2) Pentru a da zeciuială și pentru a susține astfel lucrarea Sa. „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare” (Maleahi 3:10). 3) Pentru a ne plăti taxele și impozitele. Răspunsul Domnului Isus la întrebarea: „Se cade să plătim bir Cezarului?” a fost: „Daţi… Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” (Matei 22:17-22). 4) Pentru a contribui la răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu până la marginile pământului. „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi?” (Romani 10:14-15). 5) Pentru a-i ajuta pe săraci și nevoiași. „Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!… El are în casă bogăţie şi belşug… El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.” (Psalmul 112:1, 3, 9). Dacă motivul pentru care îți dorești să ai bani este acela de a împlini voia lui Dumnezeu și de a-i binecuvânta pe alții, Dumnezeu te va binecuvânta și te va onora!