DUMNEZEU ȘI BANII (8)

„Cuvântul s-a făcut trup” (Ioan 1:14)

     Dintre motivele pentru care Domnul Isus a venit în lume, primul este ca să ne ofere cel mai mare dar dintre toate – viața veșnică. Un alt motiv ar fi: să ne spună că îi pasă de fiecare detaliu din viețile noastre. „Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14). În varianta sa „The Message” a Bibliei, Eugene Peterson parafrazează acest verset în felul următor: „Cuvântul s-a făcut trup și sânge și s-a mutat în cartierul nostru. Am văzut slava Sa unică cu proprii noștri ochi, la fel ca a Tatălui, generos pe dinăuntru și pe dinafară, credincios de la început până la sfârșit.” Știați că aproximativ o cincime din tot ce a propovăduit Domnul Isus se referă la partea financiară, la locul de muncă și la nevoile pământești? Deci, Lui Îi pasă! Și când nu-ți poți câștiga pâinea de zi cu zi, Biblia spune: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Hristos Isus” (Filipeni 4:19). Când nu-ți merge bine afacerea, promisiunea Lui este aceasta: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos” (Isaia 48:17). Lui Dumnezeu Îi pasă de povara care te apasă astăzi. Dacă nevoile tale sunt neîmplinite, reevaluează-ți profunzimea relației pe care o ai cu Tatăl tău ceresc. Ai discutat despre aspectul financiar cu El? Te-ai consultat cu El în ce privește casa pe care trebuie s-o cumperi? Simți confirmarea lăuntrică a Duhului Sfânt când este momentul potrivit? Ai dăruit zeciuială, ai semănat în Împărăția lui Dumnezeu, și ai așteptat recolta? Sămânța semănată într-un sol bun aduce mereu roade, și credința este magnetul care atrage rodul în viața ta. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Dumnezeu te iubește și dorește să te binecuvânteze în toate aspectele și domeniile vieții!