DUMNEZEU SPUNE CĂ TE CALIFICI

„Nimeni să nu‑ți disprețuiască…”(1 Timotei 4:12)

     Nu ar trebui să fii dat la o parte datorită vârstei, sexului, naționalității, educației sau situației financiare. Oamenii vor încerca să te doboare, dar dacă ai încredere în Dumnezeu, El te va întări. Timotei a început să predice încă din adolescență. El a devenit  tovarășul de călătorie al lui Pavel, un privilegiu destul de mare. Dar, în acele zile societatea considera că nu ajungi la maturitate decât la vârsta de treizeci de ani, de aceea Timotei nu era calificat să fie lider. Datorită criticilor cu care se confrunta Timotei, Pavel a scris: ” Nimeni să nu‑ți disprețuiască tinerețea… „. Pentru Dumnezeu nu contează câți ani ai, ci ce ai făcut în toți acești ani. Iată ce zice Pavel despre el: ” din pruncie cunoști Sfintele Scripturi…” (2 Timotei 3:15).Timotei s‑a hrănit cu Cuvântullui Dumnezeu încă de mic și cunoștea bine adevărul. „Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s‑a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine.”(2Timotei 1:5).De aceea, când Pavel scrie bisericii din Filipi zice: „Nădăjduiesc în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Căci n‑am pe nimeni, care să‑mi împărtășească simțirile ca el, și să se îngrijească  într‑adevăr de starea voastră. Ce‑i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos. Știți râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.”(Filipeni 2:19‑22).Dreptul de a fi în slujba lui Dumnezeu nu este dat de anii petrecuți pe pământ, ci de experiența ta cu Dumnezeu, de plinătatea harului și a Cuvântului Său în tine.