EL ÎNTELEGE (1)

„Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi” (Evrei 4:15)

     Domnul înțelege situația prin care treci astăzi deoarece și El a trecut pe acolo. Biblia spune: „Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi … Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (v. 15-16). Aceasta înseamnă că: 1) Domnul Isus înțelege problemele tale de familie. El Însuși a avut o familie. Iar cu o anumită ocazie, lumea a spus: „Şi-a ieşit din minţi” (Marcu 3:21). 2) Domnul Isus înțelege când te simți copleșit. „Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin”. Erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să mănânce” (Marcu 6:31). Domnul Isus nu doar că s-a confruntat cu presiunile meseriei, dar El a trebuit să  organizeze, să  pregătească și să-Și mustre ucenicii, un grup de pescari needucați, un fanatic și un vameș disprețuit. 3) Domnul Isus înțelege când te simți respins. Cei din orășelul în care a crescut nu aveau trebuință de El. „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1:11). Când Filip a spus: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege… pe Isus din Nazaret,Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” (v. 45). Iar arborele genealogic al Domnului Isus nu era un lucru cu care te puteai mândri. Iacov era un escroc, Rahav era o prostituată,  David, bărbat adulter – ca să ne amintim doar de câțiva. Da, Domnul Isus înțelege. El știe unde te afli astăzi și El te poate ajuta. Așa că vorbește cu El!