EL ÎNTELEGE (2)

„Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi” (Evrei 4:15)

     Ești dezamăgit de oameni? Domnul Isus înțelege, deoarece când tragem linia, vedem că cei pe care i-a iubit și pe care se baza L-au dezamăgit. Iuda, vistiernicul Său, L-a vândut și a pecetluit afacerea printr-un sărut. Chiar și în ceasul Său cel mai întunecat, în Ghetsimani, cei mai apropiați ucenici ai Lui, Petru, Iacov și Ioan nu au putut sta treji și nu s-au putut ruga cu El timp de o oră (Matei 26:40). Te-ai săturat de toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinești? Domnul Isus înțelege: „au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi, şi mulţi alţi bolnavi I-au pus la picioarele Lui, şi El i-a tămăduit” (Matei 15:30). Poate spui: „Dacă Isus a fost Dumnezeu, cum a putut să obosească?” Pentru că El a fost și Dumnezeu și om. El trebuia să fie Dumnezeu ca să ne poată salva și trebuia să fie om pentru a putea muri pentru noi. „Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea” (Ioan 4:6). Ai fost vreodată acuzat pe nedrept? Domnul Isus înțelege. El a fost acuzat că este „un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor” (Matei 11:19). Până în momentul morții Sale, ei încă erau în căutarea „vreunei mărturii mincinoase împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî” (Ioan 15:20). Când te hotărăști să-L urmezi pe Domnul Isus, te înrolezi la o viață ,,din belşug’’ – dar și de împotrivire! Așadar, de ce Domnul Isus a trecut prin toate aceste lucruri? „Prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:18). El a mers pe drumul pe care mergi tu astăzi ca tu să poți apela la El, știind că El înțelege și că poate să te ajute.