ELIBEREAZĂ-TE (2)

„I-a scos din întuneric şi din umbra morţii şi le-a rupt legăturile.” (Psalmul 107:14)

     Când iudeii „au strigat către Domnul… El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric şi din umbra morţii şi le-a rupt legăturile.” (Psalmul 107:13-14). El te poate elibera și pe tine astăzi, din orice lucru care te ține rob! Și El îți oferă nu o eliberare temporară, ci libertate veșnică: „Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” (Ioan 8:36). Iată doi pași pe care îi poți face spre libertate: 1) Strigă către Domnul. Dumnezeu a zis: „Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13) Gata cu diplomația și politețurile – situațiile disperate cer măsuri disperate! Nu mai încerca să te ocupi singur! Dacă te-ai putea mântui singur, nu ai mai avea nevoie de un Mântuitor! Lasă totul în grija lui Dumnezeu și „aruncă asupra Lui toate îngrijorările tale, căci El Însuşi îngrijeşte de tine.” (vezi 1 Petru 5:7). 2) Hrănește-ți sufletul din punct de vedere spiritual. Libertatea este un proces binar: prima parte implică relația ta cu Hristos. Iudeii s-au hrănit cu mielul pascal ca pregătire pentru eliberarea din robie. Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu, a spus: „Eu sunt Pâinea vie… Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac” (Ioan 6:51). Când îți împărtășești cu El sentimentele și nevoile, El îți va ușura povara și singurătatea, și-ți va hrăni sufletul. Domnul Isus a venit să vestească „robilor de război slobozirea şi… să dea drumul celor apăsaţi” (Luca 4:18). A doua parte a libertății implică meditarea la Sfânta Scriptură. Iudeii au devenit robi din cauză că au respins Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că ei „se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt. El le-a smerit inima prin suferinţă: au căzut, şi nimeni nu i-a ajutat.” (Psalmul 107:11-12) Așadar, pentru a fi eliberat și a rămâne liber – hrănește-te zilnic cu Cuvântul lui Dumnezeu cel dătător de viață… începând de acum!